Pravidla pro Archenemy

Archenemy je rozšíření hry Magic: the Gathering pro hru tří nebo více hráčů. Jeden z hráčů přijme roli arcizlouna a hraje sám proti všem ostatním hráčům najednou. Kromě běžného hracího balíku potřebuje arcizloun ještě balík složený z dvaceti karet intrik (scheme deck).

Před hrou si každý hráč normálně zamíchá balík a arcizloun zamíchá obrázky dolů také balík intrik. Arcizloun vždy hraje první, začíná se 40 životy, líže v prvním kole kartu a vyhrává hru pouze pokud jsou všichni ostatní hráči vyřazeni ze hry.

Ostatní hráči začínají každý s 20 životy a hrají vždy všichni najednou v rámci jednoho kola podobně jako ve variantě Dvouhlavý obr (Two-Headed Giant, 2HG).

Samotné intriky fungují následujícím způsobem:

  • Arcizloun na začátku své první hlavní fáze otočí vrchní intriku a uvede ji do pohybu (set a scheme in motion). Každá obyčejná karta intriky říká, co se stane, když se dá do pohybu – to je spuštěná schopnost (triggered ability), na kterou se dá běžným způsobem reagovat. Po vyhodnocení intriky (nebo jejím eventuálním přerušení) ji arcizloun umístí na spodek balíku intrik. Příklad: My Wish Is Your Command
  • Některé intriky jsou trvající (ongoing scheme) a zůstávájí aktivní tak dlouho, dokud není splněna specifikovaná podmínka pro jejich zanechání (abandoning a scheme). V takovém případě ji arcizloun umístí na spodek balíku intrik. Příklad: I Bask in Your Silent Awe
  • Některé intriky specifikují dodatečnou cenu, kterou lze zaplatit, když se intrika uvede do pohybu. V takovém případě se taková cena platí až při vyhodnocení daného efektu intriky. Příklad: My Genius Knows No Bounds
  • Některé intriky uvedou zvoleného protivníka do ošidné situace, kdy má zvolit sebe nebo ostatní (choose self or others), a podle toho se vybere efekt intriky. Když zacílený hráč zvolí sebe, efekt intriky zasáhne jen jej, zato však tvrdě; když zvolí ostatní, efekt bude mírnější, ale zasáhne celý zbytek týmu. V ideálním případě celý tým posoudí, která možnost je méně bolestná. V ideálním případě pro arcizlouna se mu podaří protivníky rozhádat a zvý??it tak své šance na výhru. Pokud už proti arcizlounovi stojí jen jeden hráč, vždy může u takovéto intriky zvolit ostatní a negovat tak její efekt. Příklad: Feed the Machine

  • Velká Arci-Mela

    Ale to ještě není vše. Pokud jste někdy hráli variantu všichni proti všem (Free-for-All, Grand Melee, Velká Mela) a přišla vám málo explozivní, představte si, že každý hráč může mít svůj balík intrik, s jehož pomocí zkouší porazit všechny ostatní. Nejenže se pak spouští jedna intrika za druhou, ale ty, kde vybíráte sebe nebo ostatní, se z dilematu pro zacíleného hráče mění na další zbraň aktivního arcizlouna, jak najednou zintrikovat všechny kromě jednoho protihráče. A dá se očekávat, že ve hře plné intrik se nestane, že by trvala příliš dlouho a nic by se v ní nedělo. Nezbývá než vyzkoušet...